Future Skills – ny mötesplats

Nu samlar vi arbetsmarknaden till en lustfylld prova på – arena.

COPYRIGHT: FRIDA WINTER / G…TEBORG & CO
Euroskills 2016 Gothenburg

I december 2016 genomfördes EuroSkills i Göteborg, som lockade över 65 000 besökare. Som ett tydligt arv efter detta skapas nu den nya mötesplatsen Future Skills i anslutning till Gymnasiedagarna. Syftet är att låta unga personer och deras vårdnadshavare, skolpersonal och vägledare ta del av regionens arbetsmarknad och förberedas inför kommande studie-och yrkesval.

Förutom de flesta gymnasieskolorna i regionen och ett flertal skolor med riksintag fylls mässgolvet i år med regionens arbetsmarknad och eftergymnasiala utbildningsaktörer.

Här får besökarna prova på yrken, bli inspirerade för framtiden och skaffa ny kunskap om olika branscher. Därtill arrangeras Göteborgsregionens största föräldramöte inne i mässhallen.

I augusti kommer också en uppdaterad version av den välanvända lärarhandledningen som GR Utbildning på uppdrag av Skolverket och WorldSkills Sweden tog fram inför EuroSkills att finnas tillgänglig på gymnasiedagarna.se. Allt för att ge alla unga lika möjlighet att göra välgrundade studie- och yrkesval – innan, under och efter mässan.

Future Skills är ett samarbete mellan GR, Business Region Göteborg, Näringslivsgruppen och Arbetsförmedlingen

Vill du medverka? Klicka här.
Vill du anmäla din klass/grupp? (mer info kommer)

Kontakt: futureskills@grkom.se

Se medverkande här: http://gymnasiedagarna.se/utstallare/utstallartyp/futureskills/