Future Skills – regionens största praktikplats

Göteborgsregionen växer och det är viktigare än någonsin med rätt kompetens på rätt plats. På Future Skills möter unga som står inför sitt studie- och yrkesval framtidens arbetsmarknad.

Förra året var det premiär på Gymnasiedagarna för den nya mötesplatsen Future Skills. Syftet är att skapa en arena där unga får chansen att prata direkt med mängder av företag, branscher och utbildningsanordnare.

Future Skills innebär en unik chans att knyta kontakter, få en inblick i olika branscher, prova på olika yrken och lära sig mer om var jobben kommer att finnas i framtiden. Här kan besökarna även träffa representanter för högskolor, yrkeshögskolor och utlandsstudier. Allt för att ge alla unga lika möjlighet att göra välgrundade studie- och yrkesval.

Även gymnasieelever, arbetssökande och vuxen- och sfi-studenter är varmt välkomna till Future Skills.

 

 

Mer information och kontakt

Vill du medverka på Future Skills?
Vill du anmäla din klass/grupp?
Vill du veta mer om de medverkande på Future Skills?

Vill du informera om Future Skills i din egen verksamhet?

Kontakt: futureskills@grkom.se

Future Skills är ett samarbete mellan GR, Business Region Göteborg, Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen.