Vad händer på mässan?

Det här kan du göra mer än att
besöka gymnasieskolornas montrar

Prata med en studie- och yrkesvägledare

I studie- och yrkesvägledningsmontern finns vägledare från samtliga kommuner i Göteborgsregionen. Alla är oberoende, vilket innebär att du kan prata med vem som helst om vilken skola eller kommun som helst. Under tisdagen och onsdagen finns även personal från särskolan på plats.

_GYM1621

Kolla upp hur antagningsprocessen fungerar

Under mässans alla öppettider finns personal från Gymnasieantagningen på plats i studie- och yrkesvägledningsmontern för att svara på frågor om antagningsprocessen och antagningspoäng.

_GYM1647

Gymnasiedagarna online

För att göra mässan så tillgänglig som möjligt för alla finns Gymnasiedagarna även online. Besök gymnasiedagarna.se under mässans öppettider för att chatta med en studie- och yrkesvägledare.

_GYM18

0