Vad händer på mässan?

Det här kan du göra mer än att besöka gymnasieskolornas
montrar och arbetslivet på Future Skills

Prata med en studie- och yrkesvägledare

I studie- och yrkesvägledningsmontern finns vägledare från samtliga kommuner i Göteborgsregionen. Alla är oberoende, vilket innebär att du kan prata med vem som helst om vilken skola eller kommun som helst. Under tisdagen kl. 12.00–20.00 finns även studie- och yrkesvägledare från särskolan på plats.

_GYM1621

Kolla upp hur antagningsprocessen fungerar

Under mässans alla öppettider finns personal från Gymnasieantagningen på plats i studie- och yrkesvägledningsmontern för att svara på frågor om antagningsprocessen och antagningspoäng.

_GYM1647

Gymnasiedagarna online

För att göra mässan så tillgänglig som möjligt för alla finns Gymnasiedagarna även online. Besök gymnasiedagarna.se under mässans öppettider för att chatta med en studie- och yrkesvägledare.

_GYM18