Dags att boka monter!

Den 9–11 oktober är det dags igen. Gymnasiedagarna och Future Skills 2018 slår upp portarna på Svenska Mässan. Idag öppnar monterbokningen för gymnasieskolor.

Gymnasiedagarna är regionens mötesplats inför gymnasievalet. Här finns alla gymnasieprogram, nästan alla skolor i regionen samt vissa skolor med riksintag samlade på ett ställe.

Förra året introducerades Future Skills – en mötesplats för företag, skolor, branschorganisationer och unga som står inför sina framtida yrkes- och utbildningsval. Här ges eleverna möjlighet att träffa framtida arbetsgivare, knyta värdefulla kontakter och prova på olika yrken. Här finns också arbetsgivare som erbjuder sommar- och extrajobb.

Förra året hade mässan 31 000 besök, 100 medverkande gymnasieskolor och 44 företag och branschorganisationer i mässhallen. Förra årets populära föräldramöten återkommer, liksom oberoende studie- och yrkesvägledare och språkguider på fem olika språk.

Monterbokningen för gymnasieskolor öppnar idag klockan 9.00 här.

Företag och branschorganisationer kan göra sin bokning på samma sida från och med måndag 26/3.

Kontakt: gymnasiedagarna@grkom.se