Gymnasiedagarna och Future Skills

9-11 oktober 2018 Svenska Mässan

9 okt 08:30 – 20:00   10 okt 08:30 – 20:00   11 okt 08:30-18:00

Vem/vilka vill du träffa?
2018:

Anmälan för

gymnasieskolor

är öppen!

Läs mer här


Ny digital lärarhandledning

- Gymnasiedagarna och Future Skills 2018